Precyzyjna inżynieria lądowa

Kładzenie fundamentów na przyszłość.

Inżynieria lądowa

Odkryj doświadczenie Budimex Bau w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Koncentrujemy się na precyzji i zrównoważonym rozwoju, aby położyć podwaliny pod zaawansowane projekty infrastrukturalne. Od budowy dróg i mostów po systemy kanalizacyjne.

Nasze usługi

W budownictwie Budimex Bau kładzie podwaliny pod zrównoważony i przyszłościowy rozwój. Nasze kompleksowe usługi inżynieryjne znajdują odzwierciedlenie w precyzyjnych i innowacyjnych rozwiązaniach, które nie tylko odpowiadają bieżącym wymaganiom, ale także uwzględniają długoterminową perspektywę. Od budowy dróg i mostów po budowę infrastruktury, w Budimex Bau tworzymy fundament nowoczesnego, wydajnego i bezpiecznego środowiska.

Budowa mostów

W budownictwie mostowym polegamy na innowacyjnej inżynierii i precyzyjnym planowaniu, aby tworzyć połączenia, które charakteryzują krajobraz. Od małych wiaduktów po imponujące konstrukcje mostowe, przecinamy rzeki, doliny i drogi za pomocą estetycznego i funkcjonalnego projektu. Budimex Bau realizuje mosty, które są nie tylko środkami transportu, ale także arcydziełami architektury.

Budowa dróg

Nasze budownictwo drogowe to bezpieczne i wydajne szlaki transportowe, które łączą ludzi i ułatwiają przepływ towarów. Planujemy i realizujemy projekty drogowe, które spełniają najwyższe standardy jakości i sprostają wyzwaniom współczesnego ruchu drogowego. Od autostrad i dróg wiejskich po miejskie szlaki komunikacyjne – Budimex Bau tworzy drogi, które gwarantują mobilność i bezpieczeństwo.

Budimex Bau GmbH jest niezawodnym partnerem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Koncentrując się na jakości, zrównoważonym rozwoju i innowacyjności, projektujemy solidne konstrukcje, które sprostają wyzwaniom przyszłości.

Więcej o inżynierii lądowej

Co oznacza inżynieria lądowa?

Inżynieria lądowa to wieloaspektowa specjalistyczna dziedzina w branży budowlanej, która koncentruje się na planowaniu, projektowaniu i realizacji infrastruktury pod powierzchnią ziemi. Termin ten obejmuje różnorodne aspekty i specjalizacje, które razem przyczyniają się do tworzenia złożonej infrastruktury. Oto kluczowe elementy definiujące inżynierię lądową:

Przyjazne dla środowiska praktyki budowlane w inżynierii lądowej

W Niemczech integracja przyjaznych dla środowiska praktyk budowlanych w inżynierii lądowej staje się coraz ważniejsza, ponieważ branża budowlana uznaje swoją odpowiedzialność za ochronę środowiska. Budimex Bau GmbH aktywnie dąży do zrównoważonego podejścia, aby uczynić swoje prace inżynieryjne przyjaznymi dla środowiska. Obejmuje to wykorzystanie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych, redukcję emisji i efektywne wykorzystanie zasobów. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w celu oszczędzania energii i integracji odnawialnych źródeł energii w projektach budowlanych to decydujące kroki. Ponadto aspekty ekologiczne są brane pod uwagę od etapu planowania do realizacji w celu zminimalizowania wpływu na przyrodę.

Typowe wyzwania w inżynierii lądowej | 7 największych kosztów prac inżynieryjnych

Zasadniczo koszt prac inżynieryjnych w Niemczech może wynosić od 100 do 300 euro za metr kwadratowy, w zależności od projektu. Bardziej złożone projekty lub te o specjalnych wymaganiach mogą przekroczyć ten zakres. Szczegółowa faza przetargu i wyceny jest niezbędna do określenia bardziej precyzyjnych kosztów. 7 największych centrów kosztów dla projektów inżynierii lądowej i wodnej to:

Przyszłe trendy w inżynierii lądowej i wodnej

Modelowanie informacji o budynku (BIM)
Modelowanie informacji o budynku (BIM) staje się coraz ważniejsze w Niemczech. Ta zaawansowana metoda umożliwia cyfrową wizualizację i zarządzanie projektami budowlanymi w środowisku 3D. BIM usprawnia współpracę między różnymi zainteresowanymi stronami, promuje wydajność w procesie planowania i minimalizuje potencjalne błędy podczas realizacji.

Inteligentna infrastruktura
Integracja inteligentnych technologii z infrastrukturą będzie nadal postępować w Niemczech. Inteligentne drogi, mosty i drogi wodne wyposażone w czujniki i technologie komunikacyjne umożliwiają bardziej wydajną kontrolę ruchu, wczesne wykrywanie usterek i lepsze wykorzystanie zasobów.

Wykorzystanie robotyki i automatyzacji
W Niemczech automatyzacja będzie odgrywać coraz większą rolę w inżynierii lądowej i wodnej. Zastosowanie robotów budowlanych i zautomatyzowanych maszyn budowlanych nie tylko zwiększy wydajność, ale także poprawi bezpieczeństwo w miejscu pracy. Budimex Bau GmbH już teraz wykorzystuje innowacyjne technologie, aby rozwijać ten trend.

Górnictwo miejskie
Idea „górnictwa miejskiego” staje się coraz bardziej istotna, szczególnie na obszarach miejskich w Niemczech. Obejmuje ona recykling i ponowne wykorzystanie istniejących struktur w celu ochrony zasobów i zmniejszenia ilości odpadów. Ta zrównoważona praktyka będzie miała również trwały wpływ na inżynierię lądową.

Projekty inżynierii lądowej i wodnej realizowane przez Budimex Bau GmbH

Most w Oderbergu

Projekt budowlany: B 158 most HOW Oderberg, partia 2 budowa dróg i mostów Klient: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Wykonawca: ARGE Brück…

Formularz kontaktowy

Prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

  Administratorem danych osobowych jest Budimex Bau GmbH (dalej: Administrator), siedziba: An der Wuhlheide 232 B 12459 Berlin, kontakt: +49 30 80 90 70 46.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem dotyczącym (a) Faktur i płatności; (b) Oferty; (c) Pracy; (d) Staży i praktyk (e)Reklamy i promocji; (i) innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail gdpr@budimex.pl.

  Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania.

  W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.