Most w Oderbergu

Most w Oderbergu

Nazwa projektu: Most w Oderbergu
Lokalizacja: Oderberg Kanal Brücke

Projekt budowlany: Budowa drogowo-mostowa w Oderberg

Klient: Krajowy Urząd ds. Dróg Brandenburgii

Wykonawcy: ARGE Brücke Oderberg Budimex Bau GmbH i Budimex SA

Projekt budowlany rozpoczął się 24 października 2022 r. i jest na etapie planowania. Największym problemem było zapewnienie ciągłości ruchu na drodze B 158 w miarę możliwości przez cały czas trwania budowy. W pierwszej kolejności zostanie zaprojektowany most tymczasowy wraz z tymczasowymi przyczółkami jako tymczasowe obejście. Oprócz ruchu drogowego most tymczasowy musi zapewnić również ruch statków w poprzek, dlatego najmniejsza wolna szerokość między przyczółkami musi wynosić 38,5 m, a prześwit 5,25 m.

Ostateczne kwestie planistyczne są obecnie rozstrzygane z klientem, a budowa tymczasowej obwodnicy ma rozpocząć się w marcu 2023 r. Wartość zamówienia to ok. 12 mln EUR brutto.

Prace nad prawidłową konstrukcją mostu będą mogły rozpocząć się dopiero po wykonaniu tymczasowej obwodnicy.

Prace obejmują m.in.

  • Demontaż istniejącego budynku
  • Częściowa rozbiórka dwóch przyczółków i wykop pod zasypkę
  • Naprawa obszaru zasypki i częściowa nowa budowa przyczółków
  • Montaż nowej zabudowy na miejscu montażu wstępnego
  • Przemieszczenie nowej nadbudowy na częściowo odnowione przyczółki

 

Ponieważ stary most jest zabytkiem, nowy most musi być identyczny ze starym pod względem formy technicznej, koloru i konstrukcji.

Równolegle z tworzeniem planu realizacji przygotowywana jest koncepcja organizacji ruchu na cały okres budowy. Zostanie to niezwłocznie przekazane właściwemu organowi wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

Oprócz prac drogowych i mostowych projekt budowlany obejmie rozbudowę drogi wodnej oraz przebudowę różnych usług i kanałów.

Zakończenie budowy planowane jest na maj 2026 r., jednak generalny wykonawca zamierza skrócić czas realizacji do sierpnia 2025 r.

Galeria zdjęć