image-06

O Budimex Bau GmbH

Wierzymy we wspólne wartości, pasję do jakości i innowacji. Prezentujemy dumną historię w branży budowlanej.

Nasze najważniejsze dane w skrócie

Budimex Bau GmbH

 • Rok założenia

  2004

 • Przynależność do grupy kapitałowej

  Budimex Bau GmbH jest spółką zależną Budimeksu SA z siedzibą w Warszawie, jednej z największych firm budowlanych na polskim rynku.

 • Główne kompetencje

  Inżynieria lądowa (budowa dróg i mostów)
  Budownictwo kubaturowe i przemysłowe

Jako Grupa Budimex

 • Certyfikat VOB

  Jesteśmy dumni z posiadania certyfikatu VOB w budownictwie, który podkreśla nasze umiejętności i wiedzę w zakresie kontraktów publicznych i robót budowlanych.

 • Liczba pracowników

  + 7000 pracowników

 • Roczny zysk 2023

  2 mld €

 • Obecność międzynarodowa

  Oprócz Polski i Niemiec, Grupa Budimex działa również w Czechach, na Łotwie i Słowacji.

Nasze zarządzanie

Jacek Zwiech

ZARZĄD – PREZES ZARZĄDU

Od 01.08.2022 Prezes Zarządu Budimex Bau GmbH i przedstawiciel Budimex SA na rynku niemieckim w obszarze infrastruktury drogowej i mostowej, jak również w obszarze budownictwa przemysłowego i kubaturowego.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Fachhochschule Oldenburg na kierunku inżynierii budowlanej. Magister ekonomii i zarzadzania na Uniwersytecie Szczecińskim.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku poprzedzając ją działalnością podczas studiów w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz jakością (sformalizowaną certyfikacją QM i audytora zewnętrznego TUV Nord). Dalszą swoją karierę zawodową realizował zarówno na rynku niemieckim jak i polskim pracując w wielu obszarach budownictwa.

Reprezentując największe spółki budowlane jak Heilit-Woerner, Bilfinger Berger Niederlassung Hamburg AG, Max-Boegl uczestniczył i nadzorował bezpośrednio realizację takich projektów jak: budowa Autostrady A4, budowa drogi szybkiego ruchu S3, budowa nabrzeża portowego w Szczecinie, przebudowa i rozbudowa dróg krajowych DK3, DK12, DK28, DK94, budowa wiatrowni morskich i lądowych, przebudowa pasa startowego i budowa nowej drogi kołowania Rzeszów-Jasionka, budowa nowej drogi kołownia Kraków-Balice. Uczestniczył w przejęciu spółek budowlanych i ich rozbudowie w obszarze budownictwa energii odnawialnych (farmy wiatrowe), budownictwa przemysłowego i kubaturowego oraz mostowego.

Andrzej Czech

ZARZĄD – CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Czech jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Grupą Budimex związany jest od 2008 roku.

W latach 2008 – 2014 zdobywał doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu jako Specjalista ds. kontrolingu oraz Kierownik ds. kontrolingu w Biurze Kontrolingu Budimex SA. W latach 2015-2018 pełnił funkcję Dyrektora ds. ekonomicznych w Mostostalu Kraków.

Od roku 2019 pełnił funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych Budownictwa w Dyrekcji Budownictwa Ogólnego.

Agnieszka Prusinowska – Rendon

ZARZĄD – CZŁONEK ZARZĄDU

Absolwentka Germanistyki na uniwersytecie UMK w Toruniu oraz Prawa na EWSPA w Warszawie. ‎

Od 2007 r. działa zawodowo w sektorze budowlanym. Przez okres pierwszych 10 lat świadczyła ‎pracę na rzecz podmiotów zagranicznych realizujących roboty budowlane w Polsce. Pracę ‎rozpoczęła w niemieckiej spółce JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG obejmując ‎stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i umów. Przez kolejne 5 lat współtworzyła dział ‎prawny w austriackiej spółce ALPINE Bau GmbH oraz jej hiszpańskiej spółce matce FCC ‎Construcción S.A., zajmując się m. in. zamówieniami publicznymi, umowami z kontrahentami ‎publicznymi i prywatnymi oraz ogólną koncernową obsługą prawną.‎

W roku 2016 przetransformowała aktywność zawodową świadcząc usługi dla polskich spółek ‎budowlanych działających na rynku niemieckim. Jako pełnomocnik ds. rynku niemieckiego ‎prowadziła m. in. działalność spółki TRAKCJA S.A. w zakresie Business Development, certyfikacji ‎budowlanych i realizacji robót na terenie Niemiec.‎

Agnieszka Prusinowska-Rendon ma szerokie doświadczenie w kształtowaniu międzynarodowych ‎relacji biznesowych w środowisku budowlanym, posługując się przy tym językiem polskim, ‎niemieckim, hiszpańskim oraz angielskim.‎

Z Grupą BUDIMEX związana jest od 2021 roku, a od roku 2022 pełniła funkcję Dyrektora Działu ‎Prawnego oraz Administracyjnego Budimex Bau GmbH.‎

Naszą historię charakteryzuje konsekwencja, rozwój i jasna wizja. Jesteśmy dumni z naszych korzeni w Niemczech i Polsce i z niecierpliwością czekamy na przyszłość, aby wspólnie z Tobą napisać wiele kolejnych rozdziałów naszej historii sukcesu.

Projekty referencyjne

Most w Oderbergu

Projekt budowlany: B 158 most HOW Oderberg, partia 2 budowa dróg i mostów Klient: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Wykonawca: ARGE Brück…

Formularz kontaktowy

Prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

  Administratorem danych osobowych jest Budimex Bau GmbH (dalej: Administrator), siedziba: An der Wuhlheide 232 B 12459 Berlin, kontakt: +49 30 80 90 70 46.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem dotyczącym (a) Faktur i płatności; (b) Oferty; (c) Pracy; (d) Staży i praktyk (e)Reklamy i promocji; (i) innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail gdpr@budimex.pl.

  Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania.

  W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Budimex Bau GmbH

  HRB 245375 B
  ID: DE 344 27 55 79
  Stammkapital: 25.000,00 EUR