hochbau-top

Nowoczesny, innowacyjny, niezawodny: Twój ekspert w dziedzinie budownictwa dla pionierskich projektów budowlanych

Budownictwo

Łączymy nowoczesną architekturę z innowacyjnymi technologiami budowlanymi, aby realizować unikalne i zrównoważone projekty budowlane.

Możesz polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu, aby z powodzeniem realizować swoje wizjonerskie projekty budowlane.

Nasze usługi

Budownictwo Budimex Bau to przełomowa architektura i innowacyjne projekty budowlane. Nasza wiedza z zakresu budownictwa kubaturowego łączy w sobie precyzję, kreatywność i nowoczesne technologie, aby z powodzeniem realizować wymagające projekty budowlane.

Konstrukcja szkieletowa

Nasza konstrukcja szkieletowa oznacza solidne i przyszłościowe projekty budowlane. Od budynków komercyjnych po obiekty użyteczności publicznej – tworzymy podstawy dla zrównoważonych i funkcjonalnych budynków. Dzięki precyzyjnym technikom budowlanym i doświadczonemu zespołowi realizujemy budynki, które spełniają najwyższe standardy jakości i zaspokajają potrzeby naszych klientów.

Budownictwo przemysłowe

W budownictwie przemysłowym wyznaczamy standardy dla funkcjonalnych i ekonomicznych budynków. Od hal produkcyjnych i kompleksów magazynowych po zaawansowane technologicznie zakłady przemysłowe – Budimex Bau planuje i realizuje budynki przemysłowe, które spełniają najwyższe standardy wydajności i jakości.

Budowa modułowa

Nasze modułowe rozwiązania konstrukcyjne oferują elastyczne i wydajne koncepcje pomieszczeń do szerokiego zakresu zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki biurowe, kompleksy mieszkalne czy obiekty edukacyjne – polegamy na prefabrykowanych modułach, aby skrócić czas budowy i stworzyć zrównoważone, funkcjonalne przestrzenie.

Budimex Bau GmbH jest niezawodnym partnerem w budownictwie. Od planowania do ukończenia, polegamy na precyzji i innowacyjności, aby tworzyć unikalne projekty budowlane.

Więcej o budownictwie

Czym zajmuje się budownictwo?

Budownictwo obejmuje dużą liczbę budynków, które spełniają wiele różnych celów i zaspokajają potrzeby społeczeństwa w wielu różnych obszarach. Spektrum sięga od obiektów użyteczności publicznej po budynki komercyjne i centra rekreacyjne. Oto kilka rodzajów budynków, które są częścią inżynierii budowlanej:

Budynki administracyjne i bankowe

W budownictwie budynki administracyjne są wznoszone dla władz rządowych, obiektów administracyjnych firm i banków. Budynki te muszą być nie tylko funkcjonalne i wydajne, ale także reprezentacyjne.

Nieruchomości dla szkół i placówek badawczych

Obiekty edukacyjne, takie jak szkoły, uniwersytety i laboratoria badawcze, stanowią znaczącą część budownictwa. Skupiamy się tutaj na najnowocześniejszych koncepcjach architektonicznych zgodnych z wymaganiami technologicznymi.

Budynki przemysłowe i produkcyjne

Hale fabryczne, budynki magazynowe i obiekty produkcyjne są również częścią budownictwa kubaturowego. Wymagania stawiane tym budynkom różnią się w zależności od branży i procesu produkcyjnego.

Budynki w sektorze opieki zdrowotnej

Szpitale, centra medyczne, polikliniki i ośrodki medyczne to złożone budynki. Skupiają się one nie tylko na funkcjonalności, ale także na bezpieczeństwie pacjentów

Muzea, teatry, budynki sakralne i budynki eventowe

Obiekty kulturalne, takie jak muzea, teatry i budynki sakralne są realizowane w inżynierii budowlanej. Budynki te powinny być nie tylko estetyczne, ale także spełniać określone wymagania dotyczące wydarzeń.

Budynki mieszkalne, domy i hotele

Budownictwo obejmuje również sektor mieszkaniowy, w tym bloki mieszkalne, kompleksy mieszkalne, domy spokojnej starości i domy opieki oraz hotele. Nacisk kładziony jest tu na komfort i jakość życia.

Centra handlowe i domy towarowe

Budynki komercyjne, takie jak centra handlowe i domy towarowe, są częścią budownictwa. Muszą one nie tylko oferować atrakcyjne środowisko handlowe, ale także być dobrze przemyślane pod względem logistycznym.

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Stadiony, hale sportowe, baseny i inne obiekty rekreacyjne są również częścią konstrukcji budynku. W tym przypadku należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących akustyki pomieszczeń, wentylacji i bezpieczeństwa.

Ta różnorodność pokazuje, że budownictwo to znacznie więcej niż tylko wznoszenie budynków. Chodzi o tworzenie przestrzeni życiowych i infrastruktury, które spełniają stale zmieniające się potrzeby społeczeństwa.

Jakie wymagania muszą spełniać budynki w zakresie inżynierii budowlanej?

W Niemczech budynki w sektorze inżynierii budowlanej muszą spełniać wiele wymagań określonych przez przepisy i normy, w szczególności przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN). Normy te służą zapewnieniu bezpieczeństwa, funkcjonalności, efektywności energetycznej i jakości budynków. Oto niektóre z najważniejszych aspektów regulowanych przez prawo i normy DIN:

 • Prawo budowlane i rozporządzenie o użytkowaniu budynków (BauNVO): Rozporządzenie o użytkowaniu budynków reguluje dozwolone użytkowanie gruntów i budynków. Określa ono między innymi, jakiego rodzaju budynki mogą być wznoszone w danej lokalizacji i jakie odległości muszą być zachowane od innych budynków.
 • Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (EU-BauPVO): Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych gwarantuje, że wyroby budowlane stosowane w budynkach spełniają określone normy. Dotyczy to takich aspektów jak ochrona przeciwpożarowa, nośność, efektywność energetyczna i wpływ na środowisko.
 • Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV): EnEV określa wymagania dotyczące standardu energetycznego budynków. Między innymi reguluje maksymalne dopuszczalne zużycie energii do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynków.
 • DIN 4100: Norma DIN 4100 dotyczy podstawowych pojęć z zakresu budownictwa i definiuje terminologię stosowaną w branży budowlanej. Służy to standaryzacji terminologii i ułatwia komunikację w planowaniu i realizacji budowy.
 • DIN 4108: Norma DIN 4108 dotyczy izolacji termicznej w budownictwie. Określa wymagania dotyczące komponentów i materiałów budowlanych w celu zapewnienia skutecznej izolacji termicznej w budynkach.
 • DIN 277: Norma DIN 277 reguluje powierzchnię i kubaturę budynków. Jest to szczególnie istotne przy obliczaniu kosztów budowy i określaniu powierzchni użytkowej.
 • DIN 18599: Norma DIN 18599 dotyczy wymagań energetycznych budynków, biorąc pod uwagę zarówno zapotrzebowanie na energię pierwotną, jak i wartość charakterystyczną emisji CO2. Jest to ważna część planowania energetycznego budynków.

Zgodność z tymi przepisami i normami jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także służy zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa budynków. Generalni wykonawcy, tacy jak my, specjalizują się w uwzględnianiu tych przepisów w swoich projektach budowlanych i spełnianiu najwyższych standardów. Gwarantuje to nie tylko zgodność z prawem, ale także zadowolenie klientów i zrównoważone użytkowanie budynków.

Wyzwania w budownictwie są liczne i zróżnicowane, ale Budimex Bau GmbH stawia im czoła dzięki kompleksowemu podejściu.

Poprzez ciągłe innowacje, ścisłe przestrzeganie przepisów, efektywne zarządzanie kosztami, ukierunkowany rozwój personelu, precyzyjną koordynację projektów i najwyższe standardy bezpieczeństwa, firma demonstruje swoją zdolność do skutecznego działania w dynamicznym środowisku. Spojrzenie w przyszłość pokazuje, że Budimex Bau GmbH nie tylko podejmuje wyzwania, ale także aktywnie uczestniczy w kształtowaniu przyszłości budownictwa.

Projekty budowlane realizowane przez Budimex Bau GmbH

Most w Oderbergu

Projekt budowlany: B 158 most HOW Oderberg, partia 2 budowa dróg i mostów Klient: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Wykonawca: ARGE Brück…

Formularz kontaktowy

Prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

  Administratorem danych osobowych jest Budimex Bau GmbH (dalej: Administrator), siedziba: An der Wuhlheide 232 B 12459 Berlin, kontakt: +49 30 80 90 70 46.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem dotyczącym (a) Faktur i płatności; (b) Oferty; (c) Pracy; (d) Staży i praktyk (e)Reklamy i promocji; (i) innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail gdpr@budimex.pl.

  Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania.

  W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.