Mask Group 27

Zarząd

Jacek Zwiech

Jacek Zwiech

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY – PRZEWODNICZĄCY

Od 01.08.2022 Prezes Zarządu Budimex Bau GmbH i przedstawiciel Budimex SA na rynku niemieckim w obszarze infrastruktury drogowej i mostowej, jak również w obszarze udownictwa przemysłowego i kubaturowego.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Fachhochschule Oldenburg na kierunku inżynierii budowlanej. Wykształcenie uzupełnia w obszarze ekonomii i zarzadzania na Uniwersytecie Szczecińskim kończąc je tytułem magistra.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku rozpoczynając ją jeszcze podczas studiów w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz jakością (uzupełnione certyfikacją QM i audytora zewnętrznego TUV Nord) Dalszą swoją karierę zawodową realizował zarówno na rynku niemieckim jak i polskim pracując w wielu obszarach budownictwa.

Reprezentując największe spółki budowlane jak Heilit-Woerner, Bilfinger Berger Niederlassung Hamburg AG, Max-Boegl uczestniczył i nadzorował bezpośrednio realizację takich projektów jak: budowa Autostrady A4, budowa drogi szybkiego ruchu S3, budowa nabrzeża portowego w Szczecinie, przebudowa i rozbudowa dróg krajowych DK3, DK12, DK28, DK94, budowa wiatrowni morskich i lądowych, przebudowa pasa startowego i budowa nowej drogi kołowania Rzeszów-Jasionka, budowa nowej drogi kołownia Kraków-Balice. Uczestniczył w przejęciu spółek budowlanych i ich rozbudowie w obszarze budownictwa energii odnawialnych (farmy wiatrowe), budownictwa przemysłowego i kubaturowego oraz mostowego. Ojciec dwójki wspaniałych córek.

Bogdan Andrasiak

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY – CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Zarządzający Budimex Bau GmbH – od lipca 2021 roku.
Od maja 2019 roku pełni jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Rynku Niemieckiego ds. Finansowych Budimex SA w Kolonii.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (Słowacja) na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego.

W 2000 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Z Grupą Budimex związany jest od 1987 roku.
Pracę rozpoczął w Budimex Kraków Sp. z o.o. w zespole realizacji kontraktów. Od 1990 pełnił funkcję kierowniczą w pionie realizacji kontraktów w Rejonie Budimex w Czeskim Krumlowie (Czechy).

Od 1992 do 1997 roku pracował w Budimex SA Oddział w Kolonii (Niemcy) jako Główny Specjalista ds. Sprzedaży i Windykacji Należności.
Od 1998 do 2019 w Budimex SA w Warszawie – w Biurze Skarbu oraz Biurze Rachunkowości na stanowiskach kolejno: Głównego Specjalisty i Kierownika Zespołu.
W roku 2001 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego Grupy Budimex Unibud SA.
W latach 2003 do 2007 pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora Oddziału Budimex SA w Czechach. Ojciec pięciorga wspaniałych dzieci.

Dane spółki

Budimex Bau GmbH

HRB 245375 B
ID: DE 344 27 55 79
Kapitał Zakładowy: 25.000,00 EUR