Mask Group 27

Budimex Bau GmbH działa na rynku niemieckim głównie jako generalny wykonawca biorąc udział w przetargach publicznych w zakresie budowy dróg, mostów, przyłączy sanitarnych, budownictwa przemysłowego jak i kubaturowego. W mniejszym stopniu realizowane są projekty w formule podwykonawstwa.

Oferując swój know-how, wykorzystując nowoczesne oprogramowania do organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania projektami oraz kalkulacji, jak również zatrudniając wysoce wykwalifikowany międzynarodowy zespół pracowniczy Budimex Bau GmbH gotowy jest na realizację wysoce skomplikowanych specjalistycznych robót budowlanych.

Budimex Bau GmbH czerpie sprawdzone wzorce z Polski i przenosi sukcesywnie na rynek niemiecki, nie zapominając o dostosowaniu się do warunków lokalnych. Wykazując elastyczne podejście do specyfiki rynków zagranicznych firma Budimex Bau jest otwarta na współpracę z niemieckimi z partnerami.

Międzynarodowe doświadczenie kadry zarządzającej pozwala na kształtowanie na najwyższym poziomie relacji z lokalnymi oraz zagranicznymi kontrahentami. Grupę Budimex wyróżniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co potwierdzone zostało licznymi nagrodami branżowymi. Niepodważalnym atutem firmy Budimex jest dbałość o pracowników i satysfakcję z przynależności do grupy oraz realizowanych zadań.

Certyfikaty

VOB Zertifizierung Bau

USt-IdNr. DE344275579

Wyświetl certyfikat Wyświetl certyfikat