Mask Group 27

Powstanie firmy Budimex Bau GmbH datuje się na rok 2004, chociaż obecność grupy Budimex SA w formie oddziału w Niemczech sięga lat 70-tych. Powołanie odrębnej spółki miało na celu zwiększenie sprzedaży usług montażowych na rynku niemieckim.

Początkowo działalność firmy koncentrowała się na prefabrykacji elementów betonowych, następnie żelbetowych i stalowych. W roku 2021, po przejściowym zawieszeniu aktywności, spółka Budimex Bau GmbH reaktywowała swoją działalność rozpoczynając realizację projektów budowlanych.

Priorytetowe obszary działalności stanowi:

budownictwo infrastrukturalne (budowa dróg oraz obiektów mostowych)

budownictwo kubaturowe i przemysłowe

100% udziałów w spółce Budimex Bau GmbH posiada spółka Budimex SA, która od 2000 roku wchodzi
w skład hiszpańskiego potentata w branży budowlanej Ferrovial.

Budimex SA należy do największych podmiotów budowlanych na rynku polskim. Grupa Budimex zatrudnia około 7 000 pracowników, a zysk roczny ok. 205 milionów EUR.

Oprócz rynku niemieckiego grupa Budimex rozpoczęła działalność budowlaną w Czechach i Słowacji.